• Mã số: NV34126
  • Loại vé: TigerAir rẻ
  • Tên hành khách: HOANG THI NGOC HUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Ma Cao
  • Ngày đi: 29/03/2016 16:20
  • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01655126711
  • Email:
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top