• Mã số: NV33366
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI THUY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 03/03/2016 00:00
  • Giá vé: 1.300.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0979043302
  • Email:
  • Ghi chú: LIÊN HỆ: 0979043302

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top