• Mã số: NV27483
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: NGUYEN NGOC DUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 28/07/2015 10:45
  • Giá vé: 1.253.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0915521525
  • Email: trucnq81@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}