• Mã số: NV51385
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: HOANG NGUYEN NAM PHAT, VO THI KIM LOAN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: QUI NHON
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 30/07/2020 09:15
  • Giá vé: 1.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0987227608
  • Email: hoangphat2@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}