• Mã số: NV51287
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THANH TAM (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Quy Nhơn
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 7/3/2020
  • Giá vé: 569.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0936144117
  • Email: ngttam@hcmus.edu.vn
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top