• Mã số: NV51241
  • Loại vé: Bamboo plus
  • Tên hành khách: NGUYEN CAO CUONG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 16/02/2020 01:50
  • Giá vé: 1.200.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0847806630
  • Email: linnguyen0915@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top