• Mã số: NV51090
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: LAM THI KIEU LINH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Quảng Nam (VCL) Chu Lai
  • Ngày đi: 21/01/2020 17:45
  • Giá vé: 2.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902674190
  • Email: ltkieulinh@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top