• Mã số: NV51075
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: THAN THI MY LIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: TP.HCM
  • Nơi đến: Hà Nội
  • Ngày đi: 02/02/2020 21:00
  • Giá vé: 754.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0339735870
  • Email: liendeptrai205@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top