• Mã số: NV51030
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAN HOAI HOI, TRUONG THI HONG NHUNG, PHAN NGOC HUY, PHAN PHU KHOI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 28/12/2019 13:30
  • Giá vé: 3.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0988000400
  • Email: phhoi80@yahoo.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top