• Mã số: NV31138
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGO THI YEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 03/12/2015 12:55
  • Giá vé: 500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0949345667
  • Email:
  • Ghi chú: 500K KHACH TU DOI TEN; 1100K BAO DOI TEN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top