• Mã số: NV24341
  • Loại vé: ve xe bus
  • Tên hành khách: CHUA DANG K Y TEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Ho Chi Minh
  • Nơi đến: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Ngày đi: 25/04/2015 14:25
  • Giá vé: 370.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0914243214
  • Email: nguyenthiminhhue1992@gmail.com
  • Ghi chú: Ve xe bus Phuong Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top