• Mã số: NV24223
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN PHUONG THAO (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 02/05/2015 14:50
  • Giá vé: 700.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0949680405
  • Email: nguyenphuongthaovt@gmail.com
  • Ghi chú: Người mua chịu các phí khác nếu có

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top