• Mã số: NV23722
  • Loại vé: VietJetAir thường
  • Tên hành khách: HOANG VAN THUYEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 24/04/2015 11:00
  • Giá vé: 1.200.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01219612582
  • Email: yengam@gmail.com
  • Ghi chú: Hiện tại tớ muốn nhượng lại một vé với thông tin như trên và giá vé đã bao gồm phí đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top