• Mã số: NV16641
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI NGUYET ANH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 29/08/2014 18:00
  • Giá vé: 1.061.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0902998870
  • Email: nguyetanh315@yahoo.com
  • Ghi chú: Phí đổi tên thỏa thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top