• Mã số: NV14933
  • Loại vé: VietJetAir rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN DUY HUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 18/11/2014 06:10
  • Giá vé: 400.000 VNĐ
  •   Vé đã được BayNhé kiểm tra, xác nhận là đúng.
  • SĐT: 0904786899
  • Email: hungnd0405966@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top