• Mã số: NV14737
 • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
 • Tên hành khách: NGUYEN THI NHUNG, NGUYEN VAN THANH, NGUYEN NGOC THIEN NHI (không thể đổi tên)
 • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
 • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
 •   Vé khứ hồi
 • Ngày đi: 07/09/2014 12:35
 • Ngày về: 14/09/2014 15:20
 • Giá vé: Thỏa thuận
 •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
 • SĐT: 0994026206
 • Email: taikhoan0506@gmail.com
 • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top