• Mã số: NV13838
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN XUAN LUC (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 07/10/2014 15:40
  • Giá vé: 250.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 01675813673
  • Email: minhanhftuk50@gmail.com
  • Ghi chú: Mình ở Hà Nội nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top