• Mã số: NV13825
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN DUY HUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nghệ An (VII) Vinh
  • Ngày đi: 16/10/2014 00:00
  • Giá vé: 450.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0904786899
  • Email: hungnd0405966@gmail.com
  • Ghi chú: Mail : telephone :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top