» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường UYEN T (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn
Khứ hồi
29/04/2017 06:50
02/05/2017 17:40
4.000.000 VNĐ Chi tiết
Cebu Pacific rẻ NGUYEN THI THANH NGA Hà Nội - Manila
Khứ hồi
05/05/2017 01:00
09/05/2017 22:00
2.800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN DANG SINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - QUY NHON
Khứ hồi
05/05/2017 14:10
08/05/2017 11:45
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ HOANG ANH, NAM ANH (có thể đổi tên) Hà Nội - Bangkok
Khứ hồi
03/05/2017 11:00
06/05/2017 14:00
5.296.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN TU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 29/04/2017 14:45 1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN QUOC TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 04/05/2017 00:00 900.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DANG THI KIM OANH, NGUYEN HONG SON, NGUYEN DANG HONG THAI, NGUYEN DANG HONG LINH (có thể đổi tên) Phú Quốc - Hà Nội 22/08/2017 09:40 1.769.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN HAI AU Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 29/05/2017 07:30 1.500.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ VU THI THU HANG Perth - Tp. Hồ Chí Minh 04/05/2017 06:50 2.800.000 VNĐ Chi tiết
ETIHAD AIRLINES TRAN THI THU GIANG, NGUYEN VAN CHAU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - PARIS 04/05/2017 20:00 18.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE DUC ANH, NGUYEN LE NGAN Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
02/06/2017 18:45
05/06/2017 14:30
6.000.000 VNĐ Chi tiết
Cebu Pacific rẻ NGUYEN THI NGOC HANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Manila
Khứ hồi
18/07/2017 01:00
24/07/2017 22:40
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường TEN BAT KY (có thể đổi tên) Tuy Hòa - Tp. Hồ Chí Minh 03/05/2017 09:05 750.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM NGAN HA (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt 28/05/2017 18:20 1.000.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ NGUYEN MAI DUNG, DOAN DUY HUY Tp. Hồ Chí Minh - Kuala Lumpur 29/04/2017 16:20 599.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM THI DUYEN Hà Nội - Phú Quốc
Khứ hồi
27/04/2017 12:40
30/04/2017 09:30
2.534.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN HUNG MANH, BUI THI HONG NHUNG Hà Nội - Quy Nhơn 06/05/2017 16:00 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường LE ANH VU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 25/05/2017 17:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM DINH NGOC (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
29/04/2017 08:40
02/05/2017 10:00
4.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường CHUA CO TEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Phú Quốc 05/09/2017 00:00 450.000 VNĐ Chi tiết
Top