• Mã số: NV51355
  • Loại vé: bambo airways
  • Tên hành khách: LE DUY TUNG (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 28/06/2020 08:45
  • Giá vé: 652.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0978013855
  • Email: tungnhatlong1995@gmail.com
  • Ghi chú: Cần sang vé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}