» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
TigerAir rẻ ASHLEY HUYNH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Singapore
Khứ hồi
30/08/2014 17:25
05/09/2014 16:40
149 USD Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN LY LY Hà Nội - Singapore
Khứ hồi
29/08/2014 00:00
03/09/2014 00:00
3.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI BICH NGOC, TRUONG DUC THUY Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
10/10/2014 16:00
13/10/2014 10:50
600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ LE PHUONG ANH NGO MINH THUY KHANH NGUYEN THI THIEN TRANG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 26/10/2014 17:40 245.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI NGUYET ANH (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 02/09/2014 08:00 665.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI NGUYET ANH Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 02/09/2014 08:00 665.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI NGUYET ANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Huế 29/08/2014 18:00 1.061.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN QUOC HUNG, TRAN QUOC VUONG, LE THI BINH, LE THI TRANG, TRAN THI THOM, NGUYEN HA BAO KHANG (có thể đổi tên) Vinh - Tp. Hồ Chí Minh 11/10/2014 12:15 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THUY DUONG, AN SON HA Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc 20/09/2014 15:35 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI THUY DUONG Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 23/09/2014 08:40 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THUY DUONG Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 19/09/2014 10:15 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN HOANG PHUONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhon
Khứ hồi
29/08/2014 15:00
02/09/2014 16:40
Thỏa thuận Chi tiết
AirAsia rẻ BUI THI THU THUY Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
08/10/2014 21:35
12/10/2014 13:50
1.250.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HAI VE KHU HOI (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
11/11/2014 00:00
15/11/2014 00:00
1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HAI VE KHU HOI (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
18/10/2014 11:25
23/10/2014 09:00
1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HAI VE KHU HOI Hải Phòng - Đà Nẵng
Khứ hồi
18/10/2014 11:25
23/10/2014 09:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường VE KHU HOI (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
18/10/2014 11:25
23/10/2014 09:00
1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường VE KHU HOI HN DN CO THE DOI TEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
18/10/2014 11:25
23/10/2014 09:00
1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THU HANG KHONG DOI DUOC TEN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 13/09/2014 19:05 650.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN MINH TRANG, TRAN ANH VIET (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng 29/09/2014 07:15 450.000 VNĐ Chi tiết
Top