» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN VAN ANH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
09/09/2014 08:35
13/09/2014 06:00
500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRUONG CONG GIAP (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 30/08/2014 05:40 850.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ VU DUC VINH Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 19/09/2014 17:00 350.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM NGUYEN HOANG NINH Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 21/09/2014 19:10 200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM NGUYEN HOANG NINH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2014 19:10 200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ KIEU NGA Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
30/09/2014 14:05
03/10/2014 19:05
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN LE THUY TRUC, NGUYEN CANH TOAN, NGUYEN GIA MINH Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
10/03/2015 13:00
14/03/2015 15:00
1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THI Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2014 06:30 50.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI BON Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2014 06:30 100 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ TRAN THI HIEN Hà Nội - Khánh Hòa 25/10/2014 15:00 100 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THANH TAM, NGUYEN NHAT MINH, NGUYEN NGOC ANHH THU, NGUYEN TRUONG GIANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
28/09/2014 14:55
02/10/2014 13:10
2.240.400 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN DAC CUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
28/09/2014 14:55
02/10/2014 13:10
821.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN VAN THANG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
09/09/2014 19:10
22/09/2014 21:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ TRUONG THI THU Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 11/09/2014 21:50 163.400 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN NAM, NGUYEN QUANG KHANH Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 31/10/2014 18:55 300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 05/09/2014 16:00 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 05/09/2014 16:00 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2014 21:15 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE VAN TOAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
11/09/2014 22:00
15/09/2014 08:00
1.850.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN QUOC BIEN, DINH THI HANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 19/09/2014 16:25 1.900.000 VNĐ Chi tiết
Top