» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường LUONG MINH THUY, VU NGOC TU (có thể đổi tên) Hà Nội - Phú Quốc
Khứ hồi
31/08/2014 10:55
03/09/2014 14:00
7.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN VAN ANH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
09/09/2014 08:35
13/09/2014 06:00
500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRUONG CONG GIAP (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 30/08/2014 05:40 850.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ VU DUC VINH Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 19/09/2014 17:00 350.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM NGUYEN HOANG NINH Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 21/09/2014 19:10 200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM NGUYEN HOANG NINH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 16/09/2014 19:10 200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ KIEU NGA Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
30/09/2014 14:05
03/10/2014 19:05
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN LE THUY TRUC, NGUYEN CANH TOAN, NGUYEN GIA MINH Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
10/03/2015 13:00
14/03/2015 15:00
1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THI Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2014 06:30 50.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI BON Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/09/2014 06:30 100 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ TRAN THI HIEN Hà Nội - Khánh Hòa 25/10/2014 15:00 100 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THANH TAM, NGUYEN NHAT MINH, NGUYEN NGOC ANHH THU, NGUYEN TRUONG GIANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
28/09/2014 14:55
02/10/2014 13:10
2.240.400 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN DAC CUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
28/09/2014 14:55
02/10/2014 13:10
821.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN VAN THANG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
09/09/2014 19:10
22/09/2014 21:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ TRUONG THI THU Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 11/09/2014 21:50 163.400 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN VAN NAM, NGUYEN QUANG KHANH Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 31/10/2014 18:55 300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 05/09/2014 16:00 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng 05/09/2014 16:00 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOI TEN DUOC (có thể đổi tên) Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 29/08/2014 21:15 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE VAN TOAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
11/09/2014 22:00
15/09/2014 08:00
1.850.000 VNĐ Chi tiết
Top