» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THU HANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 17/09/2014 06:00 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THI YEN Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
25/12/2014 11:30
29/12/2014 14:00
2.940.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN VY QUYNH, PHAM VAN BON (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Huế
Khứ hồi
05/09/2014 11:20
09/09/2014 13:20
2.060.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN VY QUYNH, PHAM VAN BON (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Huế
Khứ hồi
05/09/2014 11:20
09/09/2014 13:20
2.060.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TUAN SON, NGUYEN THI NHAN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 10/09/2014 09:35 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN TUAN SON, NGUYEN THI NHAN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 10/09/2014 09:35 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THE NAM Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 07/09/2014 11:40 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THE NAM Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 07/09/2014 11:40 500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM BICH THAO (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 08/10/2014 16:30 795.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ PHAM BICH THAO Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 01/10/2014 10:05 217.800 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN TRONG NGHIA, TRAN THI LAN HUONG, TRAN THI KHANH LINH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
27/09/2014 11:25
30/09/2014 16:40
2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DUONG THI MINH THUY Hà Nội - Đà Lạt 28/09/2014 07:00 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ HOANG THI NGOC ANH Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 18/10/2014 16:40 300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ HOANG THI NGOC ANH Đà Nẵng - Hà Nội 12/10/2014 22:35 300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ HOANG THI NGOC ANH Đà Nẵng - Hà Nội 11/09/2014 22:35 300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường THINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
19/09/2014 18:50
24/09/2014 18:50
1.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ CHUNG MY MY Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 13/11/2014 08:45 130.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM TIEN TUYEN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
20/11/2014 07:00
23/11/2014 23:55
800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM TIEN TUYEN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
20/11/2014 07:00
23/11/2014 23:55
800.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN VAN HANH (có thể đổi tên) Pleiku - Hà Nội 05/09/2014 17:10 700.000 VNĐ Chi tiết
Top