» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI NHU HUE (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 08/08/2018 06:00 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DANG MY CHAU, NGUYEN HA MY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
27/10/2018 12:00
31/10/2018 10:00
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN NGUYEN NGOC VI, TRAN NGUYEN NGOC TRAM (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 12/08/2018 07:55 1.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN NGUYEN NGOC VI, TRAN NGUYEN NGOC TRAM (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 08/08/2018 22:00 1.600.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THI BICH HA (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 05/08/2018 00:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI HAI AU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hong Kong
Khứ hồi
12/10/2018 00:00
18/10/2018 00:00
2.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LE THI MINH HUE (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
01/09/2018 10:20
03/09/2018 08:10
Thỏa thuận Chi tiết
AirAsia rẻ NGUYEN TUAN ANH, LE QUANG HIEP Hà Nội - Kuala Lumpur
Khứ hồi
05/09/2018 08:55
09/09/2018 06:10
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường MAI HA AN (có thể đổi tên) Đà Lạt - Hà Nội 05/08/2018 08:25 1.800.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ NGUYEN NHAT TRUONG, PHAM LE NHU NGOC Đà Nẵng -
Khứ hồi
14/09/2018 12:00
23/09/2018 23:55
736 USD Chi tiết
AirAsia rẻ BUI THI THAO HIEN, TRUONG TRUNG HAU (có thể đổi tên) Kuala Lumpur - Tp. Hồ Chí Minh 03/09/2018 14:20 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ BUI THI THAO HIEN, TRUONG TRUNG HAU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Singapore 31/08/2018 07:10 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM THUY HANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Singapore
Khứ hồi
23/08/2018 09:35
27/08/2018 14:30
3.500.000 VNĐ Chi tiết
Nok Air Eco TRUNG HAU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok 21/08/2018 09:50 1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM THI HUONG GIANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Nha Trang 10/08/2018 09:15 1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI LE MINH, NGO THI BICH NGOC (có thể đổi tên) - Tp. Hồ Chí Minh 24/08/2018 11:40 4.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI LE MINH (có thể đổi tên) - Hàn Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 24/08/2018 11:40 4.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI LE MINH (có thể đổi tên) - Tp. Hồ Chí Minh 24/08/2018 11:40 4.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường BUI LE MINH (có thể đổi tên) - Tp. Hồ Chí Minh 24/08/2018 11:40 4.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường THAI THI THANH VAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 09/08/2018 06:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Top