» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường LE MINH TIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 20/1/2019 1.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI THU HUYEN, LE NGOC BAO KHANH, LE NGOC HAI DANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Khứ hồi
31/01/2019 19:35
12/02/2019 00:00
18.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE NGOC HA (có thể đổi tên) Thanh Hóa - Tp. Hồ Chí Minh 12/02/2019 10:15 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI THU HUYEN, LE NGOC BAO KHANH, LE NGOC HAI DANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Khứ hồi
31/01/2019 10:00
12/02/2019 00:00
18.000.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ TRAN PHUONG THAO, TRAN TIEN DAT Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 09/03/2019 08:00 1.016.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ TRAN PHUONG THAO, TRAN TIEN DAT Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 09/03/2019 08:00 540.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI NHA (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2019 14:20 3.600.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI NAHX (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 10/02/2019 14:20 3.600.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LE THI THU HA, NGUYEN DINH LUC Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 29/01/2019 18:40 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường LE THI THU HA, NGUYEN DINH LUC Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 16/01/2019 18:40 1.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DOAN HUU NGHIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hải Phòng
Khứ hồi
28/01/2019 00:00
13/02/2019 00:00
2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường THAI NGOC THANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
31/01/2019 06:00
09/02/2019 05:50
6.532.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường VU THI PHUONG THANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
31/01/2019 16:00
20/02/2019 22:00
7.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN MINH TRANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
25/01/2019 06:00
27/01/2019 20:55
2.300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN MINH TRANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
25/01/2019 06:00
27/01/2019 20:55
2.300.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LY QUOC VUONG, BUI VAN HUNG, QUACH VAN TIEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Nha Trang 26/01/2019 07:55 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN ANH TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 17/01/2019 16:40 1.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HOANG NGOC THE (có thể đổi tên) - Hà Nội 26/01/2019 06:25 4.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HOANG NGOC THE (có thể đổi tên) Seoul - Hà Nội 26/01/2019 06:25 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN NAM (có thể đổi tên) Hà Nội - Pleiku 01/02/2019 07:30 1.700.000 VNĐ Chi tiết
Top