» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường HONG PHUC KHANG, TRAN THI THU VAN, HONG VU TRUONG GIANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 18/08/2019 14:30 1.100.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ VOUCHER (có thể đổi tên) Cần Thơ - Bangkok
Khứ hồi
18/07/2019 00:00
30/07/2019 00:00
2.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE THI MY LINH, TRAN NGOC TRAI (có thể đổi tên) Khánh Hòa - Hà Nội 09/05/2019 23:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LUU THI HONG NHUNG (có thể đổi tên) Hà Nội - Quy Nhơn
Khứ hồi
08/06/2019 12:35
12/06/2019 08:20
3.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN HA MY, LE THI NGOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 04/05/2019 18:10 1.250.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo Airways TRAN NHAT TAN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
06/09/2019 00:00
09/09/2019 00:00
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN QUANG KIEM (có thể đổi tên) - Hà Nội 10/05/2019 11:05 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ DOAN THI THANH THAO Pleiku - Hà Nội 05/05/2019 15:45 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường TRAN THI HOE, PHAN THI PHUONG THUY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt 03/05/2019 14:50 1.350.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE MY LINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Phuket
Khứ hồi
04/06/2019 09:00
07/06/2019 11:50
2.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI NGUYEN SINH (có thể đổi tên) Nha Trang - Hà Nội
Khứ hồi
07/05/2019 22:40
10/05/2019 15:50
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGO THANH TUAN, NGUYEN MINH HOANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 01/05/2019 22:30 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGO THANH TUAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 01/05/2019 22:30 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường AU NGUYEN THUY AN, LE VAN TUNG, AU DUONG BA, NGUYEN THUY LOAN (có thể đổi tên) Suvarnabhumi-Bangkok - Tp. Hồ Chí Minh 03/05/2019 15:45 9.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN THIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Huế 02/05/2019 12h55 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THUY DUNG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 04/05/2019 16:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HUYNH THI QUYNH NHU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 27/04/2019 00:00 2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HUYNH THI QUYNH NHU Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 27/05/2019 00:00 2.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HUYNH THI QUYNH NHU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 27/05/2019 00:00 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LE THI THANH CHAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - (CAN) Guangzhou 04/06/2019 22:45 600.000 VNĐ Chi tiết
Top