Tag archives for phú quốc

image-33987

Khám phá chợ đêm Dinh Cậu (Phú Quốc) cùng Bụi

Nếu ai hỏi Bụi 'chợ đêm nào ấn tượng nhất ở Việt Nam mà Bụi từng đi?' thì Bụi trả lời ngay tắp lự: 'Chợ đêm Dinh Cậu ở Phú Quốc'. Tại tính Bụi ham ăn, mà chợ thì toàn của ngon vật lạ, từ món chính cho đến món vặt đều 'ngon đến... quắt tai, ...
Top x