'Không tặc' là kẻ cướp máy bay đang bay trên không. Đồ họa sau miêu tả 10 vụ không tặc chấn động ngành hàng không thế giới. Và đừng ai xí xớn như anh chàng người Anh là xin chụp ảnh cùng không tặc nhé. Nguồn: Đồ họa của TTXVN Bạn có dám như anh chàng hâm dở ...