Bạn Kim Nen có người bạn đặt vé đi Anh với 2 trẻ dưới 2 tuổi. Khi liên hệ hãng Vietnam Airlines thì tổng đài viên trả lời rằng phải thuê thêm tiếp viên bế 1 em bé với mức phí hơn 1.000 USD. Bạn phân vân không biết xử lý thế nào?! Chào anh Bụi và ...