Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Bụi bằng những cách sau:

  • Address: 10 Le Dai Hanh street, Hai Phong city, Vietnam
  • Email: ask @ baynhe.vn
  • Mobile: 0946.255.468 
  • Social page: facebook.com/baynhe.vn