Chào bạn,

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Travel blogger Bụi Đường Ca theo những cách sau:

  • Address: 2 Cao Thắng, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Email: ask @ baynhe.vn
  • Mobile: 0946.255.468 
  • Social page: facebook.com/baynhe.vn