» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar rẻ DOAN THI THANH THAO TANG CHO BAN NAO TRUNG TEN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 15/05/2017 22:00 1 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI HUYEN TRANG, TRINH THI THU, PHAM HUYEN TRANG, LE NGOC TU MAI (có thể đổi tên) Hà Nội - Đồng Hới
Khứ hồi
07/10/2017 11:00
10/10/2017 12:35
700.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN VAN CUU Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/11/2017 08:40 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường PHAM VAN THANH, PHAM KHAC TUONG Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
06/05/2017 18:40
11/05/2017 09:00
1.000.000 VNĐ Chi tiết
Nokair HOANG THI TUYET DUNG, PHAM LE THI (có thể đổi tên) Hà Nội - Bangkok
Khứ hồi
14/06/2017 20:50
18/06/2017 06:10
Thỏa thuận Chi tiết
Nokair HOANG THI TUYET DUNG, PHAM LE THI Hà Nội - Bangkok
Khứ hồi
14/06/2017 20:50
18/06/2017 06:10
Thỏa thuận Chi tiết
Nokair HOANG THI TUYET DUNG, PHAM LE THI (có thể đổi tên) Hà Nội -
Khứ hồi
14/06/2017 20:50
18/06/2017 06:10
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI HUONG QUYNH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Lạt 14/05/2017 06:55 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN HUYNH, LE THI LICH (có thể đổi tên) Đà Lạt - Hà Nội 06/06/2017 12:10 2.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN HUYNH, LE THI LICH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 28/05/2017 14:30 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN TIEN DAT (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 06/05/2017 16:35 600.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM CONG DINH, NGUYEN THI THUAN, PHAM VAN DIEN, DO THI DAM (có thể đổi tên) Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 06/05/2017 11:25 6.000.000 VNĐ Chi tiết
Nok Air VU NHU HAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Bangkok
Khứ hồi
19/06/2017 09:05
23/06/2017 18:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường DANG VAN HIEN, LE THI NHUNG, DANG NGUYEN KHANH, DANG THI DIEU, NGUYEN VAN TAI (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
11/05/2017 12:05
14/05/2017 23:30
1.850.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO HA UYEN (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 07/05/2017 16:35 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường DO HA UYEN Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 06/05/2017 06:30 1.150 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường VANG MINH TRI (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Singapore 07/06/2017 07:10 1.300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI THI THUY DUONG, PHAM KIM NHUNG, NGUYEN THU THAO Hà Nội - Đà Lạt 25/05/2017 00:00 2.900.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUOI LON TRE EM (có thể đổi tên) Kuala Lumpur - Hà Nội 04/06/2017 19:10 7.000.000 VNĐ Chi tiết
nokair LE HA THI NGOC THANH, TRUONG THI THU HANG, LE HA THI NGOC THANH, VO THI THUY TRANG Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
05/07/2017 00:00
10/07/2017 00:00
Thỏa thuận Chi tiết
Top