» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI HOAI GIANG, NGUYEN VAN MINH, NGUYEN THI NGOC YEN, VU THI TUYEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
01/05/2017 06:30
03/05/2017 23:25
9.800.000 VNĐ Chi tiết
Nok Air NGUYEN THAI QUYNH CHI, TRAN NGUYEN NHUT KHANG, PHAM THI VIET THAO, DOAN DUC TRONG, DAO DA THU, NGUYEN VAN THANH NHAN, NGUYEN HOANG AI LAM, HOANG THIEN CHINH, HUYNH MINH HIEU, HUYNH VIET MINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
02/11/2017 09:50
07/11/2017 18:30
2.140.000 VNĐ Chi tiết
Nok Air NGUYEN THAI QUYNH CHI, TRAN NGUYEN NHUT KHANG, PHAM THI VIET THAO, DOAN DUC TRONG, DAO DA THU, NGUYEN VAN THANH NHAN, NGUYEN HOANG AI LAM, HOANG THIEN CHINH, HUYNH MINH HIEU, HUYNH VIET MINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
02/11/2017 09:50
07/11/2017 18:30
2.140.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ TRAN HONG QUANG, TRAN GIA HUY (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng 07/05/2017 00:00 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường TRAN VIET ANH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
04/06/2017 00:00
07/06/2017 00:00
1.700.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN VIET ANH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
04/06/2017 00:00
07/06/2017 00:00
1.700.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN VIET ANH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
04/06/2017 00:00
07/06/2017 00:00
1.700.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ NGUYEN MANH HUNG Hà Nội - Kuala Lumpur
Khứ hồi
29/04/2017 09:20
04/05/2017 06:30
2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN HUU QUOC DAT (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 27/04/2017 09:30 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường PHAN THI GIANG (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 05/06/2017 08:00 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường GIANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 01/06/2017 00:00 800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN CHI THAO (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai
Khứ hồi
05/05/2017 14:50
08/05/2017 09:15
1.770.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAM THI THU HA, PHAM THI HAI YEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Đài Bắc
Khứ hồi
01/09/2017 14:00
05/09/2017 17:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THANH LONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
27/04/2017 21:00
01/05/2017 18:20
2.300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường CO, PHAM THI HONG NHUNG, NGUYEN DUC GIANG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng 25/06/2017 07:30 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường CO DOI, NGUYEN HUU TINH, LE THI MINH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
25/06/2017 07:30
28/06/2017 14:05
Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI HOA, SEGUIN EDWARD DAVID (có thể đổi tên) Khánh Hòa - Tp. Hồ Chí Minh 30/04/2017 16:55 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI HOA, SEGUIN EDWARD DAVID (có thể đổi tên) Kuala Lumpur - Tp. Hồ Chí Minh 27/04/2017 13:00 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI HOA, SEGUIN EDWARD DAVID (có thể đổi tên) Kuala Lumpur - Tp. Hồ Chí Minh 27/04/2017 13:00 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI HOA, SEGUIN EDWARD DAVID (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Singapore 23/04/2017 07:10 Thỏa thuận Chi tiết
Top