Bụi đang lên kế hoạch đi xuyên Việt trong 81 ngày nhé!

Tiếp tục update sau!