» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar thường TRAN DANG KHOA, NGUYEN THI THU HA (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
04/09/2014 20:30
07/09/2014 21:50
3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN SON TUNG, NGUYEN QUYNH HOA, NGUYEN HUU DUC, NGUYEN MINH PHUONG, NGUYEN MINH THU Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
07/10/2014 00:00
10/10/2014 00:00
500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN SON TUNG, NGUYEN QUYNH HOA, NGUYEN HUU DUC, NGUYEN MINH PHUONG, NGUYEN MINH THU Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
07/10/2014 00:00
10/10/2014 00:00
500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI MINH (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
07/10/2014 00:00
10/10/2014 00:00
800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN MANH HUNG Buôn Ma Thuột - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
24/10/2014 00:00
26/10/2014 00:00
500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ TONG DUC THANG, BUI THI VAN Hà Nội - Phú Quốc 26/09/2014 00:00 2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN ANH TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Singapore
Khứ hồi
26/09/2014 08:00
29/09/2014 13:00
2.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM THAI HUYNH DE, TA HAI VI, VA MOT EM BE Buôn Ma Thuột - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
16/10/2014 16:00
20/10/2014 14:00
800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRINH QUOC NGOC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
05/09/2014 09:30
08/09/2014 11:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ LE THI THANH, HO TUAN ANH TRE EM Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
10/09/2014 00:00
18/09/2014 00:00
1.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN PHUONG DUNG, LE HUY BINH YEN Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 22/11/2014 16:10 200.000 VNĐ Chi tiết
TigerAir rẻ HUYNH THI TRUC PHUONG, CHOA QUANG MINH Tp. Hồ Chí Minh - Singapore
Khứ hồi
30/08/2014 00:00
02/09/2014 00:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI MINH THOA, NGUYEN THI TAN (có thể đổi tên) Phú Quốc - Hà Nội 29/08/2014 12:50 900.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN DINH MANH Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 19/09/2014 16:45 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI MINH NGOC Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 08/10/2014 00:00 400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI MINH NGOC Hà Nội - Đà Nẵng 06/10/2014 00:00 400 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI HOA Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 07/09/2014 19:20 300.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ DO ANH TUAN Singapore - Hà Nội
Khứ hồi
18/10/2014 15:50
01/11/2014 10:40
3.300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ VO, DINH HUNG Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
11/10/2014 07:15
16/10/2014 17:00
300 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ VO, DINH HUNG Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
11/10/2014 07:15
16/10/2014 17:00
300 VNĐ Chi tiết
Top