» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường TRAN VAN QUYNH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - sao vàng Thanh Hóa 13/01/2020 10:30 2.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DINH HA HANH QUYEN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
13/12/2019 11:00
17/12/2019 10:00
1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BUI PHUONG QUYNH (có thể đổi tên) Hải Phòng - Bangkok
Khứ hồi
29/01/2020 12:15
02/02/2020 15:15
3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI LAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Quy Nhơn
Khứ hồi
13/12/2019 13:00
15/12/2019 15:10
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ HO THI XUAN THUY, HO THI QUYNH NGUYEN, DANG VAN TICH Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 24/12/2019 15:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN DOAN MINH PHUC, VO NGOC THANH VANG, BUI HONG NHUNG, NGUYEN THACH THAO LAM (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
07/12/2019 11:30
15/12/2019 10:00
1.600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ HA THI TUYEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 30/11/2019 14:55 893.900 VNĐ Chi tiết
BAMBOO LE BANG HIEU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
27/12/2019 05:45
01/01/2020 16:40
2.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TA XUAN HUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
13/12/2019 06:00
15/12/2019 18:10
2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LE HONG QUANG (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh 25/11/2019 08:35 1.100.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DUONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Tokyo 06/11/2019 00:00 2.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TA BA PHONG, TA BA TUAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 26/12/2019 11:55 1.100.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN HOANG OANH, DO NGOC GIA HAN Tp. Hồ Chí Minh - Huế
Khứ hồi
30/11/2019 09:55
03/12/2019 14:20
2.539.600 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ LE DIEM QUYNH, NGUYEN THI KHANH DOAN Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 21/11/2019 19:00 600.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường LE DIEM QUYNH, NGUYEN THI KHANH DOAN Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 17/11/2019 15:50 400.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM HOANG ANH THY, NGUYEN THI HOANG YEN, NGUYEN HOANG NGHIA, NGUYEN THI TUYET PHUONG, NGUYEN ANH TUAN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 20/11/2019 15:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ TRAN THANH TUAN (có thể đổi tên) Tokyo - Hà Nội 30/11/2019 00:00 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ NGOTHIPHUONG, HOANGTIENNAM Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Khứ hồi
01/12/2019 07:00
10/12/2019 21:50
2.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN TIEN CHUNG Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 15/11/2019 17:25 900.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM HOANG ANH THY, NGUYEN THI HOANG YEN, NGUYEN HOANG HAI, NGUYEN THI TUYET PHUONG, NGUYEN ANH TUAN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 13/11/2019 15:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Top