» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THE QUYNH ANH, NGUYEN HONG PHAT (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - SEOUL, HAN QUOC 06/03/2019 12:15 10.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THE QUYNH ANH, NGUYEN HONG PHAT (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - seoul
Khứ hồi
06/03/2019 12:15
10/03/2019 06:40
10.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ HOANG THI MINH HUYEN Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh 21/02/2019 19:40 1.486.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ BUI BINH (có thể đổi tên) Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh 21/02/2019 19:40 1.178.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN THI THU THAO (có thể đổi tên) Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh 21/02/2019 19:40 1.178.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ BUI BINH (có thể đổi tên) Chu Lai - Tp. Hồ Chí Minh 21/02/2019 19:40 1.178.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN HIEN HOA, HOANG TIEN DUNG, HOANG BAO AN (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Hà Nội 17/03/2019 08:40 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HOANG VAN DUC (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
11/03/2019 22:00
16/03/2019 22:05
1.897.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN VAN NHAN (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh 20/02/2019 23h45 1.900.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN NAM HUNG, NGO ANH PHUONG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 20/02/2019 11:00 800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAM THI THUY DUNG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Osaka - Nhật Bản
Khứ hồi
12/04/2019 01:20
17/04/2019 09:30
6.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAN TRUNG HIEU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
02/03/2019 08:30
05/03/2019 17:30
2.500.000 VNĐ Chi tiết
Bamboo airway THI LAN HUONG HA (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
21/02/2019 07:30
24/02/2019 09:30
1.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DANIEL CAUNE SGN - TPE
Khứ hồi
25/02/2019 13:35
25/02/2019 17:00
3.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường L, LE NGOC GIA BAO (có thể đổi tên) Đà Lạt - Tp. Hồ Chí Minh 19/02/2019 16:55 700.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường BAO DOI TEN (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 18/02/2019 13:30 2.200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN NGOC QUYNH NHU, NGUYEN THI LIEN Tp. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 17/02/2019 11:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HO TIEU HOANG HONG HANH Đà Lạt - Tp. Hồ Chí Minh 27/02/2019 16:55 800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường QUOC TRI TRAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - 03/03/2019 08:30 286 USD Chi tiết
VietJetAir thường TRAN MINH QUANG (có thể đổi tên) Đà Nẵng - Tp. Hồ Chí Minh 16/02/2019 18:20 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Top