» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường HUYNH VINH CUONG, LE THI HONG NGA, HUYNH LE MINH KHA, HUYNH LE MINH KHUONG (có thể đổi tên) Quy Nhơn - Tp. Hồ Chí Minh 28/01/2020 14:40 9.936.000 VNĐ Chi tiết
BambooPlus LE BANG HIEU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
27/12/2019 05:45
01/01/2020 16:40
2.769.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HO HOANG ANH TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chiang Mai 24/12/2019 11:20 1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THI HONG NHUNG, DO QUANG TAN, DO KHANH AN, DO KHANH NAM Hà Nội - Nha Trang
Khứ hồi
12/12/2019 14:10
14/12/2019 19:25
1.042.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THI HONG NHUNG, DO QUANG TAN, DO KHANH AN, DO KHANH NAM Hà Nội - Nha Trang
Khứ hồi
12/12/2019 14:10
14/12/2019 19:25
1.042.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THI HONG NHUNG, DO QUANG TAN, DO KHANH AN, DO KHANH NAM Hà Nội - Nha Trang
Khứ hồi
12/12/2019 14:10
14/12/2019 19:25
1.042.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ DO THI HONG NHUNG, DO QUANG TAN, DO KHANH AN, DO KHANH NAM Hà Nội - Nha Trang
Khứ hồi
12/12/2019 14:10
14/12/2019 19:25
1.042.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM VAN TRUONG, HOANG DUC VUONG (có thể đổi tên) Cần Thơ - Hà Nội 31/12/2019 16:15 990.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM VAN TRUONG, HOANG DUC VUONG Cần Thơ - Hà Nội 31/12/2019 16:15 990.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM VAN TRUONG, NG BAN CHIU PHI DOI TEN, HOANG DUC VUONG (có thể đổi tên) Hải Phòng - Cần Thơ 27/12/2019 08:50 990.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường VU NGUYEN THAO MY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Taipei - Đài Bắc
Khứ hồi
12/12/2019 01:00
15/12/2019 16:00
3.700.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN NHAT HOANG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 21/01/2020 10:00 3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI MY XUYEN Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 26/01/2020 05:10 2.477.859 VNĐ Chi tiết
Thai Airways DONG VU THANH, LUONG QUANG THANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
28/12/2019 10:05
01/01/2020 17:35
3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN NGUYEN VAN ANH, TRAN NGUYEN NHAT QUANG Tp. Hồ Chí Minh - Tokyo 20/12/2019 00:25 4.343.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN NGUYEN VAN ANH, TRAN NGUYEN NHAT QUANG Tp. Hồ Chí Minh - Tokyo 20/12/2019 00:15 4.343.000 VNĐ Chi tiết
Thai Airways DONG VU THANH, LUONG QUANG THANH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
28/12/2019 00:00
01/01/2020 00:00
3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường KIM THI NHAN Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Khứ hồi
18/01/2020 16:15
27/01/2020 18:40
6.250.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI HONG THUY Tp. Hồ Chí Minh - Buôn Ma Thuột 28/01/2020 19:50 1.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường TRAN THI LAN PHUONG (có thể đổi tên) Hải Phòng - Tp. Hồ Chí Minh 15/12/2019 00:00 800.000 VNĐ Chi tiết
Top