» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar thường TRAN NGA (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng 23/01/2020 2.300.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DO THI LE HA, DIEP ANH HUY (có thể đổi tên) Bangkok - Hà Nội 13/01/2020 15:05 1.400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DO THI LE HA, DIEP ANH HUY (có thể đổi tên) Hà Nội - Singapore 07/01/2020 09:35 1.650.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN VAN CONG, NGUYEN VAN CHIN, NGUYEN DUC DANH, TRUONG THI TUOI (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn 29/01/2020 10:35 600.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN MINH PHUONG Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
17/03/2020 17:55
20/03/2020 22:40
900.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THANH MAI Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 02/01/2020 07:00 500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAN HOAI HOI, TRUONG THI HONG NHUNG, PHAN NGOC HUY, PHAN PHU KHOI (có thể đổi tên) Đà Lạt - Tp. Hồ Chí Minh 28/12/2019 13:30 3.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường SIN HY PHAT (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
28/12/2019 14:50
01/01/2020 22:30
2.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường SIN HY PHAT (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội
Khứ hồi
28/12/2019 14:50
01/01/2020 22:30
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường VU DINH THU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 08/01/2020 07:00 500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN THI KIM LIEN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 06/01/2020 15:45 700.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI KIM LIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 05/01/2020 09:20 800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ NGUYEN THI KIM LIEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 05/01/2020 09:20 800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI TICH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Vinh 11/01/2020 2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar rẻ HO THI AI NGOC (có thể đổi tên) Hồ Chí Minh - Hà Nội 25/12/2019 8:00 900.000 VNĐ Chi tiết
Bamboa way NGUYEN DUY TRUNG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa 21/01/2020 13:20 3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ PHAM VAN VUONG Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 26/12/2019 22:00 789.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN MINH PHUONG Hà Nội - Đà Lạt
Khứ hồi
17/03/2020 17:55
20/03/2020 22:50
1.000.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THU THUY Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 06/02/2020 22:40 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir rẻ TRAN THU THUY Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 06/02/2020 22:40 Thỏa thuận Chi tiết
Top