» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
VietJetAir thường DUONG THI VINH, NGUYEN TRA MY (có thể đổi tên) Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 15/05/2019 19:25 1.600.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGO THI THU, NGO THI PHUONG THAO Tp. Hồ Chí Minh - Vinh
Khứ hồi
05/06/2019 18:30
05/06/2019 20:50
2.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường DUONG THI VINH, NGUYEN TRA MY, Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 13/05/2019 21:30 1.800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DUONG THI VINH, NGUYEN TRA MY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 11/05/2019 19:10 1.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI DOAN (có thể đổi tên) Hà Nội - Đà Nẵng
Khứ hồi
16/05/2019 15:10
19/05/2019 23:25
2.496.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGO THI BICH HONG, LE HONG NHUNG, LE THI HONG THUY, LE THUY ANH, NGO TRUNG HIEU (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Thanh Hóa
Khứ hồi
31/05/2019 16:00
09/06/2019 20:25
2.550.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường HUYNH TAN KHIEM Tp. Hồ Chí Minh - Huế 30/04/2019 21h05 400.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường HA LINH (có thể đổi tên) Nha Trang - Hà Nội 08/05/2019 23:15 350.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI XUAN TRANG, TRAN QUOC TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt
Khứ hồi
04/05/2019 05:45
06/05/2019 07:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN THI XUAN TRANG, NGUYEN QUOC TUAN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Lạt
Khứ hồi
04/05/2019 08:00
06/05/2019 07:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường VO CUONG Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
25/04/2019 18:30
02/05/2019 07:00
2.800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường PHAM THI LANH (có thể đổi tên) Hà Nội - Taichung RMQ Đài Loan
Khứ hồi
12/05/2019 13:05
05/07/2019 14:10
3.500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ DUONG THI MINH CHAU Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 09/05/2019 13:00 200.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DUONG DUC TU, HCM, CO (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc 28/04/2019 11:25 2.040.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DUONG DUC TU, HCM Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc 28/04/2019 11:25 2.040.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường LY THI THANH XUAN, NGUYEN NGOC THIEN, NGUYEN THI HUONG, NGUYEN GIA KHANG, NGUYEN GIA NHAT PHUONG (có thể đổi tên) Singapore - Tp. Hồ Chí Minh 04/05/2019 17:55 Thỏa thuận Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN NGOC MY (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Chu Lai 29/04/2019 05:45 1.300.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THU PHUONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 29/04/2019 00:00 800.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THU PHUONG (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 29/04/2019 00:00 800.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ NGUYEN HAI SU Hà Nội - Đài Loan
Khứ hồi
24/04/2019 13:10
10/07/2019 13:10
3.000.000 VNĐ Chi tiết
Top