» Đăng tin nhượng vé

Nhượng vé máy bay

Loại vé Tên hành khách Chặng bay Ngày bay Giá vé Chi tiết
Jetstar thường THAI THI THANH VAN (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh 13/08/2018 00:00 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường TRAN THI NHUNG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 08/08/2018 05:40 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir rẻ PHAM QUANG HUY Tp. Hồ Chí Minh - Bangkok
Khứ hồi
28/09/2018 17:15
02/10/2018 19:50
700.000 VNĐ Chi tiết
AirAsia rẻ TRAN THI KIM CUC Hà Nội - Bangkok
Khứ hồi
21/11/2018 20:50
26/11/2018 07:00
Thỏa thuận Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN NGOC HUYEN Hà Nội - Tp. Hồ Chí Minh 12/08/2018 20:00 1.200.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường VO TUAN, TRAN THI, VO HOANG NAM (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc
Khứ hồi
06/09/2018 08:15
10/09/2018 09:40
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường VO TUAN, TRAN THI, VO HOANG NAM (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Phú Quốc
Khứ hồi
06/09/2018 08:15
10/09/2018 09:40
2.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI LE DUNG Tp. Hồ Chí Minh - Hà Nội 30/07/2018 20:20 1.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường VU NGOC DIEP, NGUYEN HA TRANG (có thể đổi tên) Nha Trang - HA NOI 13/08/2018 17:40 1.600.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường PHAM MIM NGOC THANH (có thể đổi tên) Phú Quốc - Tp. Hồ Chí Minh 30/08/2018 13:30 Thỏa thuận Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN THI Y NHI (có thể đổi tên) Huế - Tp. Hồ Chí Minh
Khứ hồi
11/08/2018 08:05
14/08/2018 16:50
1.900.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN, THI ANH LINH (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
09/09/2018 15:55
12/09/2018 07:15
1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Osaka
Khứ hồi
16/10/2018 01:45
26/10/2018 22:15
6.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường DUONG (có thể đổi tên) Hà Nội - Osaka
Khứ hồi
16/10/2018 01:45
26/10/2018 22:15
6.000.000 VNĐ Chi tiết
Malaysia Airline thường LINH NGUYEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bali 31/07/2018 12:00 2.500.000 VNĐ Chi tiết
Malaysia Airline thường LINH NGUYEN (có thể đổi tên) Tp. Hồ Chí Minh - Bali 31/07/2018 12:00 2.500.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường NGUYEN, THI ANH LINH Tp. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng
Khứ hồi
09/09/2018 15:55
12/09/2018 07:15
1.000.000 VNĐ Chi tiết
Jetstar thường MAI, NHAT KHANH QUYNH (có thể đổi tên) Tuy Hòa - Tp. Hồ Chí Minh 28/07/2018 08:25 900.000 VNĐ Chi tiết
VietJetAir thường NGUYEN QUOC HUNG (có thể đổi tên) Hà Nội - Singapore
Khứ hồi
31/08/2018 09:35
03/09/2018 14:50
4.500.000 VNĐ Chi tiết
VietnamAirlines rẻ NGUYEN THI HONG NGA QUY NHƠN - Hà Nội 14/08/2018 18:20 1.000.000 VNĐ Chi tiết
Top