• Mã số: NV51420
  • Loại vé: BAMBOO
  • Tên hành khách: TEN KHACH, TEN KHACH (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Ngày đi: 27/09/2020 19:25
  • Giá vé: 650.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0778506688
  • Email: sangnv88@gmail.com
  • Ghi chú: Vé được phép đôit tên, bao đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top