• Mã số: NV51373
  • Loại vé: bamboo
  • Tên hành khách: PHAM THI LIEN (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nghệ An (VII) Vinh
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 20/07/2020 00:00
  • Giá vé: 1.300 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0962246249
  • Email: dinhhoan052@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top