• Mã số: NV51058
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: BUI THI HONG HOA (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Cát Bi (HPH) Hải Phòng
  • Ngày đi: 16/01/2020 10:30
  • Giá vé: 2.000.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0823016063
  • Email: Honghoa1240@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top