• Mã số: NV51055
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: PHAM Y NHI (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Ngày đi: 16/01/2020 15:00
  • Giá vé: 1.000.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0935708639
  • Email: marketing@globalopentour.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top