• Mã số: NV51002
  • Loại vé: Bamboa way
  • Tên hành khách: NGUYEN DUY TRUNG (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 21/01/2020 13:20
  • Giá vé: 3.500.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0977781760
  • Email: Duytrung16121982@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top