• Mã số: NV50763
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN DUC THANH (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: hà nội
  • Nơi đến: hồ chí minh
  • Ngày đi: 10/10/2019 16:30
  • Giá vé: 900.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0974512402
  • Email: thanhnguyen9x15@gmail.com
  • Ghi chú: Có thể đổi tên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Top