• Mã số: NV50732
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN THI TRA MY (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Liên Khương (DLI) Đà Lạt
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 20/10/2019 10:00
  • Giá vé: 1.098.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0903365552
  • Email: dinhphu.tdt@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top ');}}