• Mã số: NV50136
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN HUYEN TRANG NGUYEN HOANG SON (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 13/06/2019 11:05
  • Giá vé: 2.922.000 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0918781089
  • Email: trangnguyen0918@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top