• Mã số: NV50060
  • Loại vé: Jetstar rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THANH DUY (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tp. HCM
  • Nơi đến: Hải Phòng
  • Ngày đi: 13/05/2019
  • Giá vé: 1 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0332144248
  • Email: Kimanhclc12@gmail.com
  • Ghi chú: Giá vẻ có thể thỏa thuận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top