• Mã số: NV49975
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRAN XUAN MINH TRI (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Nội Bài (HAN) Hà Nội
  • Nơi đến: Phú Bài (HUI) Huế
  • Ngày đi: 30/04/2019 19:30
  • Giá vé: 1.240.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0987272481
  • Email: minhtritranxuan1311@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top