• Mã số: NV49351
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: TRANTHI THE (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Đà Nẵng (DAD) Đà Nẵng
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 27/01/2019 00:00
  • Giá vé: 600 VNĐ
  •   Vé đang được BayNhé kiểm tra, vui lòng chờ kết quả.
  • SĐT: 0909898522
  • Email: phuongthuan.hdqn@gmail.com
  • Ghi chú: NHƯỢNG VÉ TRÙNG TÊN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top