• Mã số: NV49153
  • Loại vé: VietnamAirlines rẻ
  • Tên hành khách: NGUYEN THI KIM HUE, LUU THI HAN (không thể đổi tên)
  • Nơi đi: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Nơi đến: Thọ Xuân (THD) Thanh Hóa
  • Ngày đi: 28/01/2019 12:30
  • Giá vé: 3.650.000 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 0389919343
  • Email: lanlan130910@gmail.com
  • Ghi chú:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top