• Mã số: NV49089
  • Loại vé: Jetstar thường
  • Tên hành khách: NGUYEN MINH DUC (có thể đổi tên)
  • Nơi đi: Changi (SIN) Singapore
  • Nơi đến: Tân Sơn Nhất (SGN) Tp. Hồ Chí Minh
  • Ngày đi: 21/02/2019 00:00
  • Giá vé: 3.394.870 VNĐ
  •   Người bán không cung cấp code vé để BayNhé kiểm tra. Cẩn trọng khi giao dịch.
  • SĐT: 6583107498
  • Email: duc.nguyen2015@ict.jvn.edu.vn
  • Ghi chú: Nhuong ve di SIng 2 chiều, 21/2 - 25/2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Top